zIFBoards - Free Forum Hosting
Free Forums. Reliable service with over 8 years of experience.

Learn More · Register for Free
Welcome to Truongchi. We hope you enjoy your visit.


You're currently viewing our forum as a guest. This means you are limited to certain areas of the board and there are some features you can't use. If you join our community, you'll be able to access member-only sections, and use many member-only features such as customizing your profile, sending personal messages, and voting in polls. Registration is simple, fast, and completely free.


Join our community!


If you're already a member please log in to your account to access all of our features:

Name:   Password:


 

 Trang web ve cac truong dai hoc tren ca nuoc
truong tuan kiet
  Posted: Jul 6 2004, 09:05 AM


Administrator
Group Icon

Group: Admin
Posts: 333
Member No.: 1
Joined: 31-May 04Dai hoc BK Hanoi - http://www.hut.edu.vn
Trang web chinh thuc cua Truong DH Bach Khoa HN. Cac chuyen nganh giang day, lich su truong.
Dai hoc BK. HCM - http://www.hcmut.edu.vn
Cac thong tin ve truong Dai Hoc Bach Khoa Thanh pho Ho Chi Minh.
Dai hoc KT - http://www.hcmueco.edu.vn/
Truong dai hoc Kinh Te thanh pho Ho Chi Minh.
Dai hoc quoc gia Ha Noi - http://www.vnu.edu.vn/
Gioi thieu ve cac truong thanh vien, cac trung tam nghien cuu, chuyen nganh dao tao.
Dai hoc khtn Ha noi - http://www.hus.edu.vn/
Truong dai hoc Khoa Hoc Tu Nhien thanh pho Ha Noi.
Dai hoc Quoc Gia Tp Ho Chi Minh - http://www.vnuhcm.edu.vn
Gioi thieu tong quan, to chuc nhan su, Dang bo va cac doan the. Lien ket den cac truong thanh vien.
Vovisoft - http://www.vovisoft.com/
Cac khoa hoc vi tinh nhu Visual Basic Programming. Cac bai huong dan su dung XML, ASP. Cac vi du mau, dac biet bo go tieng Viet tren web rat hay.
DH Khoa hoc tu nhien - http://www.hcmuns.edu.vn
Truong Dai Hoc Quoc Gia Thanh Pho Ho Chi Minh - Truong Dai hoc Khoa Hoc Tu Nhien.
Dai hoc Can Tho - http://www.ctu.edu.vn/
Gioi thieu ve truong, cac khoa va chuyen nganh dao tao.
Kien truc Hanoi - http://www.hau.edu.vn/
Gioi thieu ve truong Dai hoc Kien Truc thanh pho Ha Noi.
DH Nong lam Tp.HCM - http://www.hcmuaf.edu.vn/
Truong dai hoc Nong Lam thanh pho Ho Chi Minh.
Kinh te quoc dan - http://www.neu.edu.vn/
Truong dai hoc Kinh te Quoc Dan thanh pho Ha Noi.
Truong Dai hoc Khoa hoc Xa hoi & Nhan van - http://www.hcmussh.edu.vn/
Truc thuoc Dai hoc Quoc Gia thanh pho Ho Chi Minh. Trang web cung cap cac thong tin ve truong: mo hinh to chuc, cac don vi truc thuoc, cac chuyen nganh dao tao. Thong tin tuyen sinh, diem thi. Cac tap san va noi san cua truong.
Dai hoc Hue - http://www.hueuni.edu.vn/
Tin tuc moi ve truong, gioi thieu cac truong thanh vien, cac chuyen nganh dao tao.
Dai hoc Ngoai Ngu - Tin Hoc thanh pho Ho Chi Minh - http://www.huflit.vnn.vn
Truong dai hoc Ngoai Ngu Tin Hoc thanh pho Ho Chi Minh, truong dai hoc dan lap dau tien o mien Nam
Dai hoc Ngoai ngu - http://www.hufs.edu.vn
Trang web chinh thuc cua truong DHNN Ha` Noi.
VVH - Vien Viet-Hoc - http://www.viethoc.org/
Nghien cua quang ba va giang day van hoc, ngon ngu,lich su dia ly Viet Nam. Luu giu nhung net dep cua van hoa dan toc.
DH Xay dung - http://www.dhxd.edu.vn/
Truong Dai Hoc Xay Dung thanh pho Ha Noi.
Hoc vien Buu chinh vien thong - http://www.ptit.edu.vn/
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là nơi có thể cung cấp cho bạn một cách nhanh nhất và đầy đủ nhất những thông tin về đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, các sản phẩm bưu chính viễn thông và nhiều dịch vụ đa dạng.
DH Thuy loi - http://www.hwru.edu.vn/
Truong dai hoc Thuy Loi Ha Noi.
Truong Cadasa - http://www.cadasa.edu.vn/
Truong dien toan va ngoai ngu o Thanh ppho Ho Chi Minh.
Dai hoc KT & CN - http://www.hutech.edu.vn/
Trang Web cua truong Dai hoc Dan lap Ky thuat Cong nghe Thanh pho Ho Chi Minh.
Hoc bong Lak-an Dai Loan - http://lokan.de-han.org
Muc dich cua hoc bong nay la giup do nhung nghien cuu ve Dai Loan cung nhu nhung van de co lien quan giua Viet Nam va Dai Loan nham thuc day giao luu van hoa, giao duc giua hai nuoc.
Trung tam tu dien hoc - http://www.vietlex.com/homepage.htm
Nghien cuu tu dien hoc, ung dung cong nghe tin hoc vao cong tac bien soan tu dien.
Truong Nguyen Huu Canh - http://www.tech-nhc.edu.vn
Trang web chinh thuc cua truong trung hoc ky thuat va nghiep vu NHC.
Dai hoc Y - http://www.yds.edu.vn
Trang chu cua truong DH Y Duoc thanh pho Ho Chi Minh.
Dai hoc Ton Duc Thang - http://www.tut.edu.vn
Truong dai hoc ban cong Ton Duc Thang thuoc UBND thanh pho Ho Chi Minh
Kinh Te Hoc - http://www.kinhtehoc.com/index.html
Cung ca^'p kie^'n thu*'c, ly' thuye^'t, lich su*? kinh te^' ba(`ng tie^'ng Vie^.t tai trang kinh te hoc .
Nghien cuu va dao tao ve gioi - http://www.vngender.edu.vn/
Tờ báo điện tử đầu tiên đem đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích về các hoạt động về giới. Qua đó chúng tôi hy vọng sẽ tăng cường các quan hệ hợp tác và liên kết giữa các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, đào tạo về giới trong nước
Luyen thi - http://www.truongthi.com.vn/
Trang web ho tro huong dan cac ban on thi vao dai hoc. Giai cac bai tap cap 3.
Truong tieu hoc Cat Linh - http://www.catlinhschool.edu.vn/
Thong tin ve truong, gioi thieu, cac tin tuc moi.
Dai hoc GTVT - http://www.hcmutrans.edu.vn/
Truong dai hoc Giao Thong Van Tai thanh pho Ho Chi Minh.
DH Kinh te quoc dan - http://www.bsneu.edu.vn/tiengviet/index.htm
Vien quan tri kinh doanh, truong dai hoc KTQD. Dao tao cao hoc Quan tri Kinh doanh.
Khoa bang - http://www.khoabang.com.vn
Trang web giup luyen thi Dai Hoc truc tuyen.
Dai hoc Hong Duc - http://www.hdu.edu.vn/
Gioi thieu cac chuyen nganh dao tao cua truong dai hoc dan lap Hong Duc.
Van Lang university - http://www.dhdlvanlang.edu.vn/
Gioi thieu tong quat ve truong dai hoc dan lap Van Lang.
TÆ° van du hoc - http://www.sunrisevietnam.com
Cung cap thong tin du hoc cac nuoc de doc gia tham khao. Cac dich vu tu van.
The gioi giao duc - http://www.thegioigiaoduc.saigonnet.vn
Thong tin ve giao duc va dao tao o Viet Nam. Cac ban co the tim kiem cac thong tin ve tuyen sinh, du hoc, hoc bong.
Hanoi Open University - http://www.dhm-hnou.edu.vn/
Truong dai hoc Mo thanh pho Ha Noi
FPT-APTECH Computer Education - http://www26.brinkster.com/vnaptech/
Trung tam dao tao tin hoc cua cong ty FPT.
Dai hoc TDTT - http://www.upes2.edu.vn/
Truong dai hoc The Duc The thao trung uong 2.
Trung tram tin hoc SDE - http://www.sde-vn.com
Noi dao tao cac chuyen vien phat trien phan mem.
Dai hoc mo - http://www.ou.edu.vn/
Truong dai hoc Mo ban cong thanh pho Ho Chi Minh
Dai Hoc Duy Tan - http://www.dtu.edu.vn
Truong DH Duy Tan thanh pho Danang.
Trung tam ngoai ngu dai hoc su pham Tp.HCM - http://www.dhspttnn1.edu.vn
Noi dang tin cay de cac ban dang ki hoc va thi cac Chung chi Quoc gia, Toefl.
Truong Cao dang HOA SEN - http://www.lotus.edu.vn
Cung cấp một hệ thống đào tạo tương đối hoàn chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng và linh hoạt của người học từ những khóa học vài ngày đến các khóa học chính quy thuộc hệ Cao đẳng trong lãnh vực công nghệ thông tin, quản trị, kế toán, tài chánh, ngoại ngữ.
Trung tâm tin học PT - http://www.ptcenter.net
Là chiếc nôi đào tạo Tin học ở Hà Nội, là sự lựa chọn thứ nhất về chất lượng đào tạo Tin học từ học sinh, sinh viên và cán bộ viên chức.
Giao duc o Viettnam - http://www.saigonnet.vn/giaoduc
He thong giao duc va dao tao o Viet Nam, thong tin va cau lac bo hoc tap.--------------------
user posted imageHoi the gian tinh la gi !!!user posted imageuser posted image
Top
« Next Oldest | Cac trang lien ket | Next Newest »
zIFBoards - Free Forum Hosting
Enjoy forums? Start your own community for free.
Learn More · Sign-up Now

Topic OptionsHosted for free by zIFBoards* (Terms of Use: Updated 2/10/2010) | Powered by Invision Power Board v1.3 Final © 2003 IPS, Inc.
Page creation time: 0.0595 seconds · Archive