View Full Version: Max 2009 và Max Design 2009 có bản SP1

www.hoathat.info > THÔNG BÁO-TIN TỨC 3D > Max 2009 và Max Design 2009 có bản SP1


Title: Max 2009 và Max Design 2009 có bản SP1
Description: nguồn hoc 3d.com


lonely_arc - June 28, 2008 12:21 PM (GMT)
Bản Service Pack (SP1) cho 2 phần mềm đă ra mắt với nhiều sửa lỗi.

user posted image

3ds Max 2009 SP1 download về tại đây.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl...&linkID=9241178

3ds Max 2009 Design SP1 download về tại đây.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl...linkID=10381720
Hosted for free by zIFBoards