View Full Version: Bài tập cách điệu hóa động vật tiêu

www.hoathat.info > MỸ THUẬT > Bài tập cách điệu hóa động vật tiêu


Title: Bài tập cách điệu hóa động vật tiêu


boss - March 2, 2008 08:43 AM (GMT)
-Cách điệu hóa động vật từ những bài cách điệu theo tự nhiên đến cách điệu theo cấu trúc.
-Mỗi bài có 4 phần,mỗi phần là 1 yêu cầu khác nhau.
*Vẽ thực
*Cách điệu nét
*Cách điệu mảng
*Biểu trưng hóa.

user posted image
user posted image


user posted image
user posted image




user posted image
user posted image
user posted image





boss - March 2, 2008 08:45 AM (GMT)
user posted image
user posted image
user posted image

user posted image
user posted image
user posted image
user posted image



user posted image
user posted image
user posted image

boss - March 2, 2008 08:47 AM (GMT)
Nguồn nè:
http://mythuatvietnam.info/forum/nh-n-b-t-p-t875.html?amp;
trong đó c̣n nh́u lắm!

Cái này do bạn Tuấn gửi link, ḿnh giới thiệu lại cho mọi người tham khảo!




Hosted for free by zIFBoards